به باور ماركس و انگلس، ایده‏ های حاكم بر هر عصری ایده‏ های طبقه حاكم هستند. به استثنای دوران‏ های بحران انقلابی، نمی ‏توان انتظار داشت كه ایده‏ های انتقادی، و نه فقط ماركسیزم، بتوانند بر جامعه و یا حتی بر محیط‏ های آكادمیك تسلط یابند. وقتی در عصر كنونی ماركسیست ‏ها می‏ گویند كه "ما در عصر ارتجاع روشنفكری به سر می‏ بریم"، در واقع مفهومی وسیع‏تر از این‏ كه "عقاید هوادار سرمایه ‏داری بر جامعه حاكم است" را در نظر دارند. سوگ ماركسیست‏‏ ها در "راست روی" كل دنیا را در سه جهت می‏ توان مشاهده كرد: ۱- راست ‏روی در درون خود ایدئولوژی سرمایه ‏داری حاكم و حركت هرچه بیشتر به سوی عقاید راست افراطی و ارتجاعی، عمدتاً در گستره اقتصادی؛ ۲- راست روی با قدم ‏های بلند سریع روشنفكران چپ هوادار ماركسیزم و یا سوسیالیزم؛ ۳- شتاب گرفتن این راست ‏روی‏ ها به‏ واسطه فروپاشی‏ رژیم ‏ها در اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی. هدف از انتشار " در دفاع از ماركسیزم" بررسی جوانبی از این پدیده‏ ها، حفظ دستاورد‏های ماركسیزم انقلابی و حركت در خلاف این جریان كلی حاكم بر دنیای كنونی است.

 

بر روی تصویر شماره مورد نظر خود کلیک کنید

 

HKS SPACE - contact@hks-iran.com

Copyright © 2009-2017